Jesteś tutaj: Start / Oferty pracy

Oferty pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obecnie nie jest prowadzony nabór na żadne stanowisko.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2020-10-20

Treść dokumentu do pobrania w sekcji poniżej.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

2020-10-06

LP.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Katarzyna Graczyk

zam. Konin

2.

Anna Nożewska

zam. Kazimierz Biskupi

W wyniku ogłoszonego naboru do Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie  wpłynęły dwie oferty, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze i zostały dopuszczone do II etapu postępowania konkursowego.

II etap postępowania konkursowego odbędzie się w dniu 13 października 2020 r.

Konkursu na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

2020-09-22

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

  1. Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy):

Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, ul. Wyszyńskiego 44, 62-510 Konin

  1. Określenie stanowiska urzędniczego : główny księgowy
  2. Wymiar etatu : 6/8
  3. Rodzaj umowy : umowa o pracę

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM :

Głównym księgowym może być osoba, która:

  • ma obywatelstwo polskie;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  • spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, na podstawie odrębnych przepisów.
Czytaj więcej o: Konkursu na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 7
Data utworzenia:2017-09-09
Data publikacji:2017-09-09
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Kawka
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:2568

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-03-10 10:45:55Daniel WyderkiewiczZmiana treści dokumentu.Oferty pracy