Jesteś tutaj: Start / Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie, zwana dalej Radą działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 425 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 7.